DANIJELA KOMLJENOVIĆ BLITVA, dr. med. dent.

Oralni kirurg

Rođena je 1979. godine u Mostaru. Prvu godinu (1993./1994.) Opće gimnazije završava u Pločama, a drugu u Gimnaziji Metković (matematički smjer). Treću godinu završila je u Nowati (Oklahoma – SAD), a četvrtu (Mariah Catholic High School) u San Diegu (Kalifornija – SAD). Godine 2003. završava Stomatološki fakultet u Sarajevu; 2004. nostrificira diplomu na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Godine 2005. odrađuje staž te 9. 11. 2005. godine dobiva odobrenje za samostalan rad. Specijalizaciju iz oralne kirurgije završava 2009. god. na Stomatološkom fakultetu Zagrebu.

Radno iskustvo počinje stjecati u Metkoviću u Poliklinici dr. Enesa Hodžića, a nakon toga i u Rovinju u Podružnici iste Poliklinike, gdje i dalje radi. Tijekom tog razdoblja odlazi u Norvešku na profesionalnu edukaciju za Planmeca ortopantomogram. Na International Staff Trainingu za Straumann implantate provodi 14 dana u Baselu, gdje osvaja 2. mjesto na međunarodnom ispitnom natjecanju. Dobiva diplomu za edukatora radnog tečaja za Sky implantate. Sudjeluje na brojnim kongresima kao izlagač radova urađenih u Poliklinici dr. Hodžić. Autor je i koautor brojnih radova. Članica je ITI-ja (International Team for Implantology). Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Izbornik
Open chat